Ostrołęka - Moje Miasto

Historia miasta położnego w województwie mazowieckiem nad rzeką Narew jest niezwykle bogata. Początki Ostrołęki są datowane na XI wiek, to właśnie wtedy piaszczysty teren będący swego rodzaju wyspą umiejscowioną na wysokości Omulwi utworzono gródek obronny. Tereny wokół zagospodarowano i utworzono osadę będącą początkiem istnienia Ostrołęki. Najdawniejszy zachowany dokument pochodzi z 1373 r., kiedy to książę mazowiecki Siemowit III nadał tytuł wójta Ostrołęki Świętosławowi Romie.

Ponad 150 lat później Ostrołękę włączono do Korony i powierzono pod opiekę i zarządzanie królowej Bonie. Tamten okres to dobry czas dla szybkiego rozwoju gospodarczego miasta, określany do dziś mianem „złotego wieku Ostrołęki”. Dobry okres niestety nie trwał zbyt długo i w następnych dziesięcioleciach miały miejsce poważne kryzysy, pożary, epidemie, czy działania wojenne takie jak chociażby „potop szwedzki”. Sprawiły one, iż dawny blask zniknął, a jego miejsce zastąpiło istne pogorzelisko. To nie był koniec problemów, gdyż już na początku XVIII w. mieszkańcy byli świadkami tzw. wojny północnej. Nieprzyjazne chmury odeszły pod koniec XVIII w., kiedy to ożywienie gospodarcze i osady w Puszczy Zielonej były początkiem silnego rozwoju rzemieślniczego miasta. Dzięki staraniom ówczesnego posła ziemi nurskiej Tomasza Gocłowskiego zmodernizowano klasztor bernardynów (obecnie Sanktuarium). Miejsce w centrum Ostrołęki zyskało organy, ołtarze, ambonę oraz wykończono wnętrza i krużganki. Kościół ten mimo późniejszego pożaru do dziś stanowi jeden z piękniejszych zabytków na Mazowszu.

Kolejne lata to upadek Rzeczypospolitej i objęcie terenu miasta przez zabór pruski. Miasto było już wówczas na tyle duże, że stało się siedzibą obwodu złożonego z kilku powiatów: ostrołęckiego, nurskiego i ostrowskiego. Spokój nie trwał długo i już w roku 1807 odbyła się tu bitwa wojsk napoleońskich pomiędzy żołnierzami francuskimi i rosyjskimi. Tę bitwę wygrał Napoleon, a jej wartość w tamtych czasach doskonale obrazuje fakt, iż na Łuku Triumfalnym w Paryżu znalazła się wyryta nazwa Ostrołęki. Kolejne lata to równie krwawa historia, miasto było świadkiem bitwy powstania listopadowego w 1831 r. Na polu bitwy spotkały się wojska polskie, którymi dowodził gen. Jan Skrzynecki oraz carskie prowadzone przez feldmarszałka Iwana Dybicza. Pamiętnym momentem było wielki męstwo żołnierzy 4 pułku pieszego „Czwartacy” oraz artyleria konna pod dowództwem podpułkownika Józefa Bema. To dzięki ich waleczności Ostrołęka wygrała bitwę. Do dziś przechadzając się w okolicy Urzędu Miasta znajdziemy plac Józefa Bema oraz jego pomnik.

XX wiek to czas, gdy Rosjanie utworzyli koszary, które w czasie międzywojennym zajmował 5 pułk Ułanów Zasławskich oraz 12 Dywizjon Artylerii Konnej. Ten okres niestety był kolejnym zasypaniem Ostrołęki gruzami powojennymi i zniszczeniami. Doszczętnie zniszczone ulice i zabudowania uprzątali sami włodarze, w społeczną akcję włączyli się też mieszkańcy miasta. Wspólne starania pozwoliły najpierw pozbyć się gruzu, później rozpoczęto remonty, tworzenie i odbudowywanie dawnych budynków m.in. ratusza, łaźni, czy kina. Następnie rozpoczęto stawianie placówek edukacyjnych. Były to wówczas cztery szkoły powszechne oraz 8-klasowe państwowe Gimnazjum Męskie im. Króla Stanisława Leszczyńskiego, Gimnazjum Żeńskie oraz w 1921 r. Szkoła Rzemieślniczo-Przemysłowa. Ta ostatnia powstała przede wszystkim dzięki działaniom doktora Józefa Psarskiego. Jego pomnik znajdziemy dziś w okolicy Sanktuarium pw. św. Antoniego.

Jak wiemy historia lubi się powtarzać i w 1939 r. w czasie II wojny światowej Ostrołęka została zajęta przez wojska niemieckie. Podczas okupacji zginęło prawie 1000 mieszkańców. To nie złamało ducha ostrołęczan, którzy potajemnie prowadzili szkołę określaną nazwą „Golesin” oraz organizowali działalność podziemną, gdzie bardzo aktywna była Armia Krajowa. Wojska niemieckie poległy kilka lat później i w 1944 r. ostrołęczanie mogli cieszyć się z wolnego miasta. Rok później Ostrołęka stała się miastem na prawach powiatu w województwie warszawskim. Kolejny okres to rozwój miasta w latach 50, kiedy to wybudowana została elektrociepłownia oraz Ostrołęckie Zakłady Celulozowo-Papiernicze. W latach 1972-1975 powstały kolejne przedsiębiorstwa miejskie takie jak: Elektrownia, Zakłady Mięsne, Zakład Wapienno-Piaskowe, proszkownia mleka, czy Zakłady Betonów Komórkowych. Ogólnie rzec biorąc miasto rozpoczęło swoją drogę do czasów współczesnych. Utworzono szpital, dom rzemiosła, dworzec autobusowy, dom kultury, dom sportowca oraz stadion. Przez krótką chwilę w roku 1975 Ostrołęka mogła pochwalić się rangą miasta wojewódzkiego, ale ten zapis zniesiono ze względu na wejście w życie zmian administracyjnych w strukturze kraju. 

Obecnie miasto może pochwalić się blisko 53 tys. ostrołęczan. Dzieci oraz młodzież mają obecnie dostęp do wielu szkół rozmieszczonych w poszczególnych dzielnicach miasta. Oprócz tego funkcjonuje w Ostrołęce Wyższa Szkoła Administracji Publicznej oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (do niedawna Zespół Kolegiów Nauczycielskich). Na tym terenie działają też duże firmy m.in. Stora Enso Poland SA, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, Xella Polska, czy Zakład Produkcyjny Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy z oddziałem w Ostrołęce. W Ostrołęce również swoją siedzibę ma dystrybutor bram segmentowych Ryterna, który oferuje bramy przemysłowe znane w całej Polsce.